ISO 9001

Raklapok, euró-raklapok, fűrészáru és tűzifa a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően!

Termékeink első minőségi szintje közvetlenül a termelésről alkotott elképzelésünkből származik és abból, hogy a nyersanyagot - a rönköt - hogyan tesszük hasznosíthatóvá. A jövedelmezőség annak a ténynek köszönhető, hogy a rönköt a termelésbe való bekerülés előtt három minőségi szintre (A - magas, B - közepes és C - alacsony) válogatják, és az egyes termékkategóriáknak legmegfelelőbb módon használják fel, nevezetesen: a legmagasabb minőségű rönk (A osztály) a fűrészárukba kerül, de a magasabb minőségű raklapokhoz is, a B minőségű rönkökből raklapokat készítenek, a C minőségű rönkökből pedig tűzifát. Alapjában véve vállalatunk három termékkategóriát kínál, amelyek lefedik a rönk három minőségi szintjét, hogy egy bizonyos minőségű rönk pontosan olyan termékekhez jusson el, ahol a feldolgozás után a megfelelő minőséget kapjuk, jól optimalizált áron. Így az ügyfél a terméket a legjobb áron kapja meg a kívánt minőségért.

Olyan szempontok, mint a kínált termékek és szolgáltatások minősége, az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatok minősége, elsődleges fontosságúak tevékenységünk során. Bár belső minőségellenőrzési rendszerrel rendelkezünk, vállalatunk sikeresen dokumentálta és bevezette az SR EN ISO 9001:2015 külső minőségellenőrzési szabványt.

A külső minőségellenőrzési szabvány bevezetése a már meglévő belső eljárások értékelésére és javítására, valamint új és hatékonyabb munkamódszerek és eljárások kidolgozására, illetve az osztályok közötti együttműködés javítására és fokozására irányuló törekvésből is eredt:

 • vásárlóink elégedettségének növelése mind a tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások, mind a vásárlás előtti, a vásárlási folyamat során és a vásárlási folyamat után a munkavállalóinkkal való kapcsolat tekintetében;
 • egyedi, személyre szabott minőségbiztosítási módszerek alkalmazása minden egyes termékkategóriára: raklapok, fűrészáru és tűzifa;
 • a gyártási folyamatok továbbfejlesztése és optimalizálása;
 • a nem megfelelőségek megelőzése és a nem minőségi költségek minimalizálása;
 • a belső auditálási módszerek javítása és más típusú külső auditok bevezetése;
 • a vállalat személyzetének rendszeres képzése a felfedezett nem megfelelőségek kiküszöbölése érdekében;
 • a vezetőség időszakos értékelése külső, akkreditált értékelők által a változásoknak és a piaci realitásoknak megfelelő, korszerű igazgatás biztosítása érdekében;
 • új érzékelők, berendezések vagy gépek alkalmazása a termelési folyamat folyamatos nyomon követésére és a vállalat vezetőségének figyelmeztetésére, ha nem megfelelőségek fordulnak elő;
 • a minőséggel kapcsolatos visszajelzések rendszeres begyűjtése az ügyfelektől, azok elemzése a vezetőség által és a szükséges folyamatok javítása az esetleges panaszoknak, de az ügyfelek valós elvárásainak is megfelelően.

MOUTARDI ISO 9001

ISO 14001

A környezet védelme, gondoskodás a jövő nemzedékekről!

Figyelembe véve különösen azt a tevékenységi kört, amelyben vállalatunk tevékenykedik - Fakitermelés és gyalulás(azaz tűzifa és fűrészáru), de a fa csomagolóanyagok (raklapok és euró-raklapok) előállítása is -, tisztában vagyunk a környezetvédelmi követelmények fontosságával, és különös figyelmet fordítunk az olyan intézkedésekre, amelyek a lehető legnagyobb mértékben csökkentik a környezetszennyezéshez vezető folyamatokat.

Az e tekintetben hozott legfontosabb intézkedés, amely valójában vállalatunk jövőképében is szerepel, és amelyre a vállalat megalapítása óta különös figyelmet fordítunk, a beszerzés módjával kapcsolatos intézkedés, nevezetesen, hogy vállalatunk kizárólag 100%-ban megújuló és fenntartható forrásokból származó rönköt vásárol. Kizárólag olyan beszállítókat fogadunk el rönkök ellátására, akik ezt a közös elképzelést osztják és tiszteletben tartják. Ez a megközelítés vállalatunk környezethez való viszonyának alapelve, mivel megértjük, hogy az erdők a környezet fontos pillére, és az erdők kitermelését úgy kell végezni, hogy mi, az emberek, felhasználhassuk az erdők által biztosított faanyagot, de úgy, hogy az ne befolyásolja a globális ökoszisztémát, ne csökkentse, hanem éppen ellenkezőleg, növelje az erdőkben lévő faállomány mennyiségét. Amikor nem vágunk ki több fát, mint amennyit az erdő képes biztosítani, és csak az életciklusa vége felé érő fát vágjuk ki, biztosítjuk, hogy megújuló és végtelen faforrással rendelkezzünk, és tiszta környezetet kínálunk a jövő generációinak, olyan erdőkkel, amelyek nem csökkennek, hanem növekednek térfogatban és kiterjedésben. További részletek a rönkszállítással kapcsolatos elképzeléseinkről megtalálhatók, a Víziónk című oldalon A rönkszállítással kapcsolatos víziónk részben...

Továbbá, az SR EN ISO 14001:2015 szabvány bevezetésével vállalatunk újraértékelte és javította a következő szempontokat:

 • a vállalat általános tevékenységéből származó hulladék megfelelő kezelése;
 • az energia- és erőforrás-fogyasztás csökkentése az új technológiák segítségével;
 • a vállalat tevékenységének összehangolása a hatályos környezetvédelmi előírásokkal;
 • a személyzet rendszeres képzése a környezetszennyezés csökkentésének szükségességének tudatosítása érdekében;
 • rendszeres belső környezetvédelmi auditok;
 • vezetőségi szinten történő felülvizsgálatok a vállalat teljes környezetszennyezés-kezelési rendszerének javítása érdekében;
 • jól meghatározott időszakra (havonta, negyedévente, félévente, évente) környezetvédelmi célok kitűzése és azok megvalósulásának ellenőrzése.

MOUTARDI ISO 14001

ISO 45001

Mindenekelőtt a biztonságunk és egészségünk!

Tevékenységünk középpontjában a rönkfeldolgozás áll, ami vállalatunk számára a rönk vágását és feldolgozását jelenti olyan termékekké, mint például raklapok vagy euró-raklapok, fűrészáru, de tűzifa is. Köztudott, hogy a rönkfeldolgozás korántsem könnyű és egyáltalán nem kockázatmentes művelet. Ezt a tevékenységünk első napjától kezdve a mai napig megértettük és a lehető legkomolyabban vettük, és ennek eredményeként vállalatunk megalakulása óta, a mai napig, nem jegyzett egyetlen súlyos munkabalesetet sem.

Bár világos, jól meghatározott és szigorúan kivitelezett belső eljárásokkal rendelkezünk a munkavállalóink egészségére és biztonságára vonatkozóan, vállalatunk sikeresen dokumentálta és alkalmazta az SR EN ISO 45001:2018 külső szabványt mind a saját eljárásaink javítása, mind a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos új eljárások azonosítása és bevezetése érdekében. A külső szabvány végrehajtásával és a belső eljárásokkal való megfelelésével kapcsolatos legfontosabb tényezők a következők:

 • a vállalat alkalmazottainak időszakos képzése belsőleg és erre szakosodott vállalat által;
 • új munkavédelmi eljárások tesztelése és adott esetben bevezetése a termelésben;
 • a gyártócsarnokból a kipufogórendszeren (porgenerátorok) keresztül történő fűrészporelszívás felhagyása és egy új, szállítószalagos fűrészpor-elvezetési módszer bevezetése;
 • érzékelők, elemek vagy rendszerek alkalmazása a gyártócsarnok összes gépén a munkahelyi biztonság javítása érdekében;
 • rendszeres belső vagy külső auditok lebonyolítása a vállalatunkban felmerülő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdések lehetséges fejlesztési lehetőségeinek feltárása érdekében;
 • a munkavédelemért felelős személyzet részvétele az e területre szakosodott, akkreditált vállalatok által szervezett külső tanfolyamokon és képzéseken.

MOUTARDI ISO 45001

ISPM15

Kártevőktől mentes fa!

Mind a RAKLAPOK és EURÓ-RAKLAPOK kategóriába tartozó termékek, mind a FŰRÉSZÁRU kategóriába tartozó termékek esetében vállalatunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Növény-egészségügyi Hatósága által az IPPC - ISMP15 nemzetközi szabványnak megfelelően, a RO-CS-026 cégkód alatt engedélyezett a fa hőkezelésére.

Az ISPM15 szerinti engedélyezés lehetővé teszi, hogy termékeink Románia területén kívül is átléphessenek a vámon, mivel a legtöbb ország megköveteli, hogy a vámon átlépő fatermékek kártevőktől mentesek legyenek.

Az engedély megszerzése érdekében vállalatunk egy modern, nagy kapacitású ipari szárítóba, valamint a faanyag hőkezelési folyamatához szükséges technológiába és szoftverbe fektetett be, hogy ne csak a növény-egészségügyi hatóság által előírt szabványoknak feleljen meg, hanem alacsony költségek mellett modern és hatékony legyen.

Olvasson többet a vállalatunk által rendelkezésre áééított faanyag hőkezeléséről. 

ATESTAT ISPM15 MOUTARDI