Víziónk az ügyfelekről, a piacról, a piacgazdaságról...
 Vállalatunk megalapításától, 2005-től kezdve elsősorban a vásárlóra és az ő igényeire összpontosít. A több mint 10 éves raklap/euró-raklapok gyártás során bebizonyítottuk, hogy lehetséges más szinten és más mentalitással termelni egy olyan fafeldolgozó ágazatban, amely Magyarországon gyakran atipikus módon működik a piacgazdaság elvei szerint, és a gazdasági szereplők figyelmen kívül hagyják, hogy mit akar valójában a modern ügyfél, a modern gazdaság sajátos követelményeivel, ahol fontos, hogy a megrendelést követően rövid időn belül, gyorsan, megfelelő minőségű terméket biztosítani, pontosan úgy, ahogyan a megrendelő kéri, és nem úgy, ahogyan a kereskedő gondolja.
 Az évek során láthattuk, hogy az ilyen elavult mentalitású raklapgyárak egymás után mentek csődbe, míg azok a vállalatok, amelyek mind mentalitásukban, mind technológiájukban alkalmazkodtak a modern piacgazdaság követelményeihez, nemcsak túlélték (még akkor is, ha a rönkfapiac gyakran különösen veszélyesen ingadozott), hanem bővítették és megerősítették üzleti tevékenységüket, és a raklappiac jelentős szereplőivé váltak. E raklapgyártó vállalatok közé tartozik a mi vállalatunk is, a MOUTARDI SRL, amely a fafeldolgozás területén, a raklapok piacán, a vevők és igényeik felé való orientációjával, a technológiai korszerűsítéssel és a vevők által megkövetelt minőségi követelményekhez való alkalmazkodással az egyik legfontosabb és legelismertebb raklapgyártóvá vált Magyarországon. Ezt az a tény is megerősíti, hogy ügyfélportfóliónk nagyrészt az autóiparban működő gyárakból áll, ahol a megbízhatóság és a minőség követelményei rendkívül magasak.

Az értékesítésről szóló elképzelésünk...
 A raklapértékesítési tevékenység elsősorban az atipikus raklapok piaci résének azonosítására és kihasználására összpontosít. Az atipikus raklapok gyártásában nagy tapasztalattal rendelkező, szakképzett személyzettel rendelkező vállalatunknak sikerült kiváló minőségű raklapokkal és verhetetlen minőség/ár aránnyal érvényesülnie ezen a piaci szegmensben.
 Csapatunk folyamatosan azon dolgozik, hogy gyártási költségeit optimalizálja annak érdekében, hogy a legjobb árat tudja kínálni ügyfeleinek, és gyakran azonosította az ügyfelek nem legoptimálisabb raklapigényét a fa felhasználása szempontjából, amely esetben az ügyféllel együtt újratervezték a raklapot, hogy azonos használati értékű, de alacsonyabb árú raklapot kaérjen el, szintén az ügyfél raklapellátási költségeinek optimalizálása érdekében.
 Ami a termékeink árait illeti, azok versenytársainkhoz képest átlagos szinten vannak, de nagyon jó minőség/ár aránnyal rendelkező raklapszolgáltatók vagyunk, ami a mi raklapjainkat a legolcsóbbak közé teszi a felhasználási költség és a tényleges előállítási költség szempontjából is, mivel egy raklap akkor rendelkezik jó végső árral, ha pontosan az igényeknek megfelelően, a vevő elvárásainak megfelelő minőségű termék (ellenkező esetben a felhasználás során veszteséget okozhat, és akkor drágább lesz), ha időben szállítják (ha nem érkezik meg időben, akkor veszteséget okozhat, ami költségesebbé teszi), és ha a raklap tartós (ha a raklap nem bírja ki az elvárt számú használatot egy meghatározott idő alatt, akkor biztosan költségesebb lesz, mint az eredeti értéke, mert vagy ki kell cserélni, vagy ténylegesen károsítja az árut, vagy kényelmetlenséget okoz a raklapon lévő árut átvevő ügyfélnek).

A beszerzésről alkotott elképzelésünk...
 Vállalatunk tevékenysége során a legnagyobb kihívást a farönkellátás jelentette és jelenti. Sajnos a magyarországi rönkfapiac (amelyet az állam szabályoz) eddig instabilnak bizonyult, különösen az árakat illetően, de nem ritkán a készletállományt illetően is. Vállalatunknak különböző megoldásokat kellett találnia a stabil farönkár és a kellő mennyiségű árukészlet fenntartásához. Vállalatunk megértette, hogy nagyon nehéz komoly, hosszú távú együttműködést fenntartani egy komoly és igényes ügyféllel, ha a farönk minden áremelése után újabb áremelést kér az ügyfeleitől, vagy ha minden farönk válság esetén azt közli az ügyfelekkel, hogy nem tud tovább szállítani, mert nincs honnan farönköt beszerezni.
 Ezért vállalatunk általában egy hónapra elegendő rönkfa-készletet tartalékol, hogy rönkfa-válság esetén a probléma megoldódásáig biztosítsa a rönkfa-készletet, és mindeddig nem volt egy hónapnál hosszabb válság a rönkfa-piacon.
 A rönkfaárak kordában tartása érdekében vállalatunk részt vesz a Romsilva által szervezett közbeszerzési pályázatokon, és mind Caras-Severin, mind Mehedinti megyében felvásárolja a rönkfát ( előnyünkre szolgál, hogy a két megye határán van a szolgálati helyünk, amely országos szinten erdőterületként fontos), továbbá vállalatunk olyan magáncégektől is vásárol rönkfát, amelyek a Romsilva által kiírt pályázat útján szintén rendelkezésre bocsátott álló fát (erdőt) hasznosítják. Vállalatunk, akár közvetlenül a Romsilvától, akár magáncégektől, az erdőből, raktárakból vagy a raktárba szállított árral (mint a legtöbb magáncég esetében) vásárolja meg a kivágott rönkfát.
 Így a megalapítása óta érvényes elvek szerint, vállalatunk nem "lép be az erdőbe", hogy kitermelje a rönkfát, hanem inkább megvásárolja azt, miután azt kivágták és eltávolították az erdőből, vagy a Romsilva, vagy a Romsilva által akkreditált vállalatok által, pályázatok útján, hogy elkerüljük a meglehetősen körülményes és ellenséges környezetet a mai modern üzlet szempontjából.
 Az idők során sikerült egy középutat találnunk a modern, igényes, minőségi, gyors és pontos árut igénylő vásárlók piaca és a működési elvek, a vásárlói felfogás, a kapitalizmus és a piacgazdaság szempontjából teljesen elavult piaci kínálat között. A legnagyobb siker valójában az volt, hogy sikerült nem csak túlélnünk, de évről évre növekednünk is a beszállítók és a vevők között, akik mentalitásukat tekintve két ellentétes póluson helyezkednek el.

Az erdőkről és azok hasznosításáról alkotott elképzelésünk...
 "Az erdő megújuló és végtelen fakitermelési forrás, ha tiszteletben tartják, és a farönköt akkor és úgy vágják ki, amikor és ahogy kell!" - Ciurca Sorin, vezérigazgató. Kereskedelmi MOUTARDI SRL.
Vállalatunk gondosan és szigorúan választja ki beszállítóit olyan elvek alapján, amelyeket vállalatunk alapítása óta szigorúan betartunk:
- nem vásárolunk rönkfát olyan vállalatoktól, amelyek a feketepiacon értékesítik azt, vagy rossz és erkölcstelen módon hasznosítják az erdőt.
- nem vásárolunk olyan vállalatoktól származó rönkfát, amelyek nem tudnak egész évre rönkfát biztosítani.
- nem vásárolunk fiatal rönkfát. A feldolgozásra kerülő rönkfa az, amelyik elérte az érettséget, és hamarosan leesik.
A fakitermelést olyan erkölcsi elvek alapján kell végezni, mint például a szelektív fakitermelés: az életük végén lévő érett fákat kitermelik, a fiatal fákat (életkoruk közepén) vagy a csemetéket pedig nem vágják ki, és hagyják őket növekedni. Egy idő elteltével regenerálódnak, és a középkorú fák kifejlődnek, a csemete középkorúvá válik, és egy másik csemete jelenik meg a helyén. Így az erdő természetes regenerálódásának biztosítása, és a csak az életük végén lévő fák kivágása végtelen rönkfa-állományt biztosít anélkül, hogy az erdőben lévő tényleges fakészlet mennyiségét befolyásolná. Egy bizonyos időtartamon belül nem szabad több fát kivágni az erdőből, mint amennyi az erdő tényleges megújulási képessége az adott idő alatt, a kivágandó fa pedig az, ami a vágás nélkül is elveszne.. Például Caras-Severin megyében (a fő ellátási területünk) ezt az egyszerű elvet mind a Romsilva, mind a vállalatok többnyire tiszteletben tartották, és a megye erdeiben lévő fa mennyisége (a Romsilva adatai szerint) az évek során nőtt, míg sok más megyében csökkent.).
- megnöveltük maximális termelési kapacitásunkat arányosan azzal, hogy mekkora rönkfa részarányt tud kínálni a térségben levő piac.
Ügyfélportfóliónkat, gépparkunkat, személyzetünket, termelési módszereinket stb. aszerint a maximális rönkmennyiséghez igazítjuk, amelyet vállalatunk a fenti elvek megsértése nélkül képes beszerezni.

Az ember a kezdetektől fogva és napjainkig a fát a túléléshez és a fejlődéshez használta. Számos fatermék létezik, amelyeket mindannyian használunk a mindennapi életünkben. Azok a vállalatok, amelyek természeti erőforrást (rönköt) használnak fel arra, hogy fatermékeket kínáljanak a fogyasztóknak, meg kell érteniük néhány olyan méltányossági és erkölcsi elvet, amelyek az ember és az erdő közötti kapcsolat egyensúlyához vezetnek. Ha ezeket az elveket tiszteletben tartják, akkor az ember és az erdő közötti kapcsolat egy harmonikus együttműködési keretet hoz létre, ha pedig nem tartják tiszteletben, az mindkét fél számára katasztrófához